Metrik
İş Kazası Oranı
İlgili KPI
İK Operasyon KPI
Formül
Kaza Sayısı / Ortalama Çalışan Sayısı

01. Tanım

O 08.05.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı ‘Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’ 13.maddesi gereğince; İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli hâle getiren kazalar olarak tanımlanmıştır.
“Kaza sayısı/Ortalama Çalışan sayısı(ayın başı+ayın sonu/2)” – Hesaplama Formülü

02. Programın Çıktıları

Program çıktıları ilgili metin eklenecek.

Whatsapp Bilgi Hattı
Merhaba, sizlere nasıl yardımcı olabilirim.