METRİK
İstifa Oranı
İLGİLİ KPI
İK Operasyon KPI
FORMÜL
1 Yıl Sonunda İstifa Edenler/Ortalama çalışan sayısı

01. Tanım

İ İstifa kişinin hür iradesi ile işinden ayrılması şeklinde tanımlanmaktadır. İşten ayrılma nedenleri incelenerek işten ayrılış nedenleri saptanır, ona göre önlem alınarak çalışanları tutundurmanın artırılması amaçlanır.İşten ayrılış nedenini saptaya bilmek içinde Çıkış Mülakatları en başında gelmektedir. Bu aşamada çalışandan iş ortamındaki çeşitli insan kaynakları uygulamalarının değerlendirilerek işten ayrılmaya neden olan ana faktörlerin açıklanması istenir. İstifa Oranı neden önemlidir ? Çalışanları yerine nitelikli işgücü bulmak veya hazırlamak zaman gerektirmektedir. Bu da iş gücü kaybına üretimde aksaklıklara neden olabilir.
Bir yıl içerisinde istifa yolu ile işten ayrılanların oranını ifade eder.

“1 Yıl Sonunda İstifa Edenler / Ortalama çalışan sayısı ((ay başı +ay sonu personel sayısı)/2)”
– Hesaplama Formülü

İk Metrik Raporu
İstifa Oranı

02. Programın Çıktıları

32 farklı başlıkta insan kaynakları metriğinde ölçme, değerlendirme ve analiz çalışması yapan İKMETRİK yazılımı; her bir metrik için işletme değerleri oranını 500’ den fazla sektör firması ile karşılaştırırak  Benchmark yapma imkanı sunmaktadır. Bulunan işletme değeri sektör oranına uygun, sektör oranının altında ve sektör oranının üzerinde şeklinde 3 ayrı değerlendirme ve analiz imkanını yazılım yöntemi ile raporlamaktadır.

Whatsapp Bilgi Hattı
Merhaba, sizlere nasıl yardımcı olabilirim.