METRİK
Kıdem Yükü
İLGİLİ KPI
İK Maliyet KPI
FORMÜL
Kıdem hesaplama formülü

01. Tanım

K Kıdem Tazminatı çalışanın çalıştığı yıl sayısı kadar işine son verilmesi veya belirli koşullarda işten ayrılması (evlilik askerlik gibi) halinde aldığı giydirilmiş brüt maaştır. 2020 Yılının İkinci Yarısında Uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavanı 7.177,17 TL şeklinde belirlenmiştir.
Tüm personllerin olası çıkış durumunda işverene muhtemel kıdem yükünü ifade eder.

“Kıdem hesaplama formülü”
– Hesaplama Formülü

İk Metrik Raporu
Kıdem Yükü

02. Programın Çıktıları

32 farklı başlıkta insan kaynakları metriğinde ölçme, değerlendirme ve analiz çalışması yapan İKMETRİK yazılımı; her bir metrik için işletme değerleri oranını 500’ den fazla sektör firması ile karşılaştırırak  Benchmark yapma imkanı sunmaktadır. Bulunan işletme değeri sektör oranına uygun, sektör oranının altında ve sektör oranının üzerinde şeklinde 3 ayrı değerlendirme ve analiz imkanını yazılım yöntemi ile raporlamaktadır.

Whatsapp Bilgi Hattı
Merhaba, sizlere nasıl yardımcı olabilirim.