METRİK
Raporlanma Oranı
İLGİLİ KPI
İK Operasyon KPI
FORMÜL
Rapor sayısı/Ortalama personel sayısı

01. Tanım

B Bir veya birden fazla doktor onayı ile verilen ve hastalığın tanısını, hastanın durumunu, dinlenmesi gerektiği durumlar için mazeretli izin durumudur. Vizite ekranlarında İş kazası sonucu alınan raporlar iş kazası raporu, hastalık nedeniyle alınan raporlar hastalık raporu ve analık nedeniyle alınan rapor analık ekranında bulunur.İş göremezlik ödeneği alabilmek için, iş göremezlik raporu aldığınız tarihten 1 yıl önceki tarih içinde en az 90 gün prim yatırmanız gerekiyor.
Bildirgeler üzerinden tanımlanan iş göremezlik raporlarının oranını ifade eder.

“Rapor sayısı / Ortalama personel sayısı ((ayın başı+ayın sonu)/2)”
– Hesaplama Formülü

İk Metrik Raporu
Raporlanma Oranı

02. Programın Çıktıları

32 farklı başlıkta insan kaynakları metriğinde ölçme, değerlendirme ve analiz çalışması yapan İKMETRİK yazılımı; her bir metrik için işletme değerleri oranını 500’ den fazla sektör firması ile karşılaştırırak  Benchmark yapma imkanı sunmaktadır. Bulunan işletme değeri sektör oranına uygun, sektör oranının altında ve sektör oranının üzerinde şeklinde 3 ayrı değerlendirme ve analiz imkanını yazılım yöntemi ile raporlamaktadır.

Whatsapp Bilgi Hattı
Merhaba, sizlere nasıl yardımcı olabilirim.