METRİK
Ücretin Toplam Gelire Oranı
İLGİLİ KPI
İK Maliyet KPI
FORMÜL
Toplam peronel maliyeti/Toplam ciro

01. Tanım

İ İş gücü maliyetlerinin işletmelerin bütçesinde önemli bir payı olması stratejik insan kaynakları süreçlerinde ücret yönetimi önemli bir girdi olarak karşımıza çıkmaktadır.Bu nedenle çalışan maliyetin toplam ücret gelirine oranı işletmelerin rekabet edebilirliğine olumlu/olumsuz etki eden önemli bir girdidir.
Şirket toplam gelirin toplam personele oranını ifade eder.

“Toplam personel maliyeti / Toplam ciro”
– Hesaplama Formülü

İk Metrik Raporu
Ücretin Toplam Gelire Oranı

02. Programın Çıktıları

32 farklı başlıkta insan kaynakları metriğinde ölçme, değerlendirme ve analiz çalışması yapan İKMETRİK yazılımı; her bir metrik için işletme değerleri oranını 500’ den fazla sektör firması ile karşılaştırırak  Benchmark yapma imkanı sunmaktadır. Bulunan işletme değeri sektör oranına uygun, sektör oranının altında ve sektör oranının üzerinde şeklinde 3 ayrı değerlendirme ve analiz imkanını yazılım yöntemi ile raporlamaktadır.

Whatsapp Bilgi Hattı
Merhaba, sizlere nasıl yardımcı olabilirim.